MUZYKA

Muzyka: K. Luma
Słowa: J. Szczudłowski

Muzyka: K. Luma
Słowa: J. Szczudłowski

Muzyka: M. Lis, A. Zieliński, J. Szczudłowski
Słowa: J. Szczudłowski

Muzyka i słowa:
J. Szczudłowski

Muzyka i słowa:
J. Szczudłowski